TRANSLATING...

PLEASE WAIT
Steam eu versi, aybieu ol | Frontier Fitarni

Steam eu versi, aybieu ol

E tried clodoging ennper ma cellular ennternet gu ma perne aynd E saw bali per clodo ennper a docidgu Steam tencu lam E disku aynd mil clodos enn gu ma computer. Puud, E ca'nu appun per clodo layn gu ma perne, E vur per chap ma ohvaiginal e-malva villa setting assii ayn tencu per dawl fil mil finds ayn nizanler tencu. E'll bel per chap agaenn gu ma perne. Ab lezetta, say saved devehs aynd bardujetens lam E masuden ohva saved transferbali per a noss Steam tencu? Ef E eval Planet Coaster, mil'll wemo mi ayn optigu per clodo ennper a docidgu tencu. Mel druss per clodo enn enn ohvader per peld luh gami.
 
Ultim edited:
Luum Tobi